Skoči na glavno vsebino

Zaposleni

Vodstvo šole

Ravnateljica: Barbara Smolej Fritz
Pomočnica ravnateljice: Valerija Jazbec

Svetovalna služba

Svetovalne delavke: Valerija Jazbec, Estera Žibert in Lucija Lubšina

 

Razredniki

Ime in priimek Razrednik
Vlasta Lekše 1., 2. in 3. razred
Lucija Novšak 4. razred
Danijela Švajger 5. razred
Nevenka Leskovar 6. razred
Gregor Hotko 7. razred
Irena Marinč 8. razred
Maša Rihter 9. razred
Mirjam Grubar PP A
Anja Ganc Povhe PP B
Špela Hribar PP C
Katja Rajh PP Č
Apolonija Resnik PP D
Tanja Kožar PP E
Anja Gantar PP F
Nataša Libenšek PP G
Ida Ravnikar PP H

Ostali pedagoški delavci

Ime in priimek Poučuje
Baršek Rina učiteljica
Budič Bernarda mobilna učiteljica
Ficko Gregor učitelj
Fric Miran učitelj
Ganc Povhe Anja učiteljica, razredničarka PP B, mobilna učiteljica
Gantar Anja učiteljica, razredničarka PP F, mobilna učiteljica
Gregorčič Pintar Jelka učiteljica
Grubar Mirjam učiteljica, razredničarka PP A
Habinc Metka knjižničarka, mobilna učiteljica
Halas Kaja porodniška odsotnost/mobilna učiteljica
Hlačar Erman Petra učiteljica
Hotko Gregor učitelj, razrednik 7. razreda
Hotko Petra učiteljica
Hribar Špela učiteljica, razredničarka PP C
Ivanšek Matic mobilni učitelj
Jazbec Valerija pomočnica ravnateljice, svetovalna delavka
Kampl Petrin Petra mobilna učiteljica
Kocijan Renata mobilna učiteljica
Kolar Alenka mobilna učiteljica
Kožar Tanja učiteljica, razredničarka PP E
Krošl Lidija učiteljica
Lekše Vlasta učiteljica, razredničarka 1., 2., 3. razreda
Leskovar Nevenka učiteljica, razredničarka 6. razreda
Libenšek Nataša učiteljica, razredničarka PP G
Lubšina Lucija svetovalna delavka
Marinč Irena učiteljica, razredničarka  8. razreda
Novšak Lucija učiteljica, razredničarka 4. razreda
Perko Karin učiteljica
Poljšak Urška mobilna učiteljica
Požun Sabina mobilna učiteljica
Prah Iva mobilna učiteljica
Rajh Katja učiteljica, razredničarka PP Č, mobilna učiteljica
Ravnikar Ida učiteljica, razredničarka PP H
Resnik Apolonija delovna terapevtka, učiteljica, razredničarka PP D
Rihter Maša učiteljica, razredničarka 9. razreda
Simončič Veronika mobilna učiteljica
Smolej Fritz Barbara ravnateljica
Sokolovič Suzana mobilna učiteljica
Suvajčević Ana učiteljica
Špiler Polona mobilna učiteljica
Švajger Danijela učiteljica, razredničarka 5. razreda, mobilna učiteljica
Tambolaš Veronika mobilna učiteljica
Terihaj Doroteja mobilna učiteljica
Tršinar Pisek Špela mobilna učiteljica
Vajdetič Tjaša učiteljica
Vodeb Eva logopedinja, mobilna učiteljica
Zupan Estera svetovalna delavka
Zupančič Stanislav računalnikar
Žagar Ana učiteljica
Žanič Ferdinanda učiteljica

Varuhi/varuhinje in spremljevalci gibalno oviranih otrok

Andrejaš Felja Natalija Leban Klemen Kopinč Florijana (spremljevalka)
Dirnbek Marjan Radoševič Danica Pirc Simon (spremljevalec)
Kerin Mateja (javna dela) Stopar Vlasta  
Kostrevc Karmen Školnik Zagoričnik Nicki ROMSKI POMOČNIK
Kranjc Mirjam Vasič Irena Špela Čepin
Dostal Andraž (spremljevalec) Kučič Matej  

 

TEHNIČNO OSEBJE

Lavrenčič Verena tajnica, računovodkinja
Jontez Janja knjigovodkinja
Pačnik Nataša kuharica, čistilka
Šalamon Robert hišnik, voznik
Kuri Mitja Milan hišnik
Brglez Ivanka čistilka
Šoba Polonca čistilka

 

Dostopnost