Cesta 4. julija 33, 8270 Krško -- 07 4881 680 -- os.mr-krsko@guest.arnes.si
 

Dejavnosti, tekmovanja

Interesne dejavnosti – 2020/2021

Interesna dejavnost Mentor
Angleški krožek Ana Žagar
Blogarski krožek Ana Žagar
Bralna značka Ana Žagar
Cici vesela šola Irena Marinč
Delovno-terapevtske aktivnosti Apolonija Resnik
Folklora Petra Hotko
Kulinarični krožek Nevenka Leskovar
Ljudske igre Irena Marinč
Lutkovni krožek Lucija Novšak
Orffova skupina Vlasta Lekše
Mladinski pevski zbor Maja Sakelšek
Otroški pevski zbor Vlasta Lekše
Plesni krožek plesnega kluba Lukec Sebastjan Vodlan
Pravljični krožek Danijela Švajger
Prometni krožek Gregor Hotko
Športni krožek Pavel Pirc
Tehniški krožek
Vesela šola Irena Marinč

 

Tekmovanja, revije, natečaji – 2020/2021

Med šolskim letom prejmemo vabila za različne športne in kulturne dejavnosti, likovne natečaje in vabila na različne prireditve. Udeležujemo se jih glede na naše časovne in druge zmožnosti. Predstavljamo se s pevskimi, plesnimi, lutkovnimi in športnimi točkami, redno razstavljamo izdelke naših otrok, sodelujemo z lokalno skupnostjo in s kulturnimi institucijami.

 • Šolsko tekmovanje Računanje je igra
 • Državno tekmovanje Računanje je igra
 • Šolsko tekmovanje Cici Vesela šola
 • Šolsko tekmovanje Vesela šola
 • Srečanje mladih tehnikov
 • Področno tekmovanje – nogomet
 • Področno tekmovanje – košarka
 • Področno tekmovanje – atletika
 • Državni ekipni kros
 • MATP – regijske igre SOS Ljubljansko – Dolenjska regija- organizacija
 • SOS regijsko – Ljubljansko-dolenjska regija – igre v atletiki, elementih košarke in namiznem tenisu
 • Področno tekmovanje – boj med dvema ognjema
 • Ekotržnica v Krškem – predstavitev šole, izdelkov
 • Natečaj Lions kluba Krško
 • Likovno srečanje OŠPP
 • Glasbena revija Zapojmo, zaigrajmo, zaplešimo v Žalcu
 • Parada učenja
 
 
 
Dostopnost