Skoči na glavno vsebino

Dejavnosti, tekmovanja

Interesne dejavnosti – 2022/2023

INTERESNE DEJAVNOSTI                         TEKMOVANJA
Aktivnosti v knjižnici   Atletika 
Ansambel – šolski orkester   Badminton − dekleta
Blogerski krožek    Boj med dvema ognjema 
CiciCad   Ekipni kros 
Cici Vesela šola    Košarka 
Delovnoterapevtske aktivnosti   MATP 
Folklora    Mini odbojka (dekleta)
Gledališki krožek    Nogomet  
Kamišibaj   Računanje je igra 
Kulinarični krožek    SOS – atletika, elementi košarke 
Lego krožek   Srečanje mladih tehnikov 
Likovni krožek   Veliki kanu
Lutkovni krožek   Vesela šola, Cici vesela šola 
Namizni tenis       
Nemščina      
Pevski zbor      
Plesni krožek (Lukec)      
Pravljični krožek      
Računanje je igra      
Socialne igre      
Šahovski krožek      
Športni krožek NIS      
Tolkala      
Vesela šola      

Revije, natečaji – 2022/2023

 • Likovni natečaj Plakat miru (Lions klub Krško, november 2022),
 • Območna revija pevskih zborov (JSKD OI Krško, marec 2023),
 • Evropa v šoli (vse leto, v sodelovanju z ZPM Krško),
 • Brezmejna ustvarjalnost mladih (JSKD OI Krško, maj 2023),
 • Likovni natečaj Igraj se z mano – bodi umetnik (Center Janeza Levca Ljubljana, januar 2023),
 • S-factor (S factor into Eurovision),
 • Gledališko srečanje osnovnih šol s prilagojenim programom (OŠPP),
 • Srečanje lutkovnih skupin (JSKD),
 • Likovno srečanje OŠPP (OŠ Dragotina Ketteja Novo mesto).

 

SODELOVANJE V PROJEKTIH

 • Učna okolja za 21. stoletje (Zavod republike Slovenije za šolstvo),
 • POGUM – Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah (vodilni partner v projektu je Zavod RS za šolstvo),
 • Bralna značka (vse leto, v sodelovanju z ZPM Krško),
 • Otroški parlament (vse leto, v sodelovanju z ZPM Krško),
 • Klepčeva bralna značka za učence posebnega programa (vse šolsko leto, v sodelovanju z Valvasorjevo knjižnico Krško),
 • TVU − teden vseživljenjskega učenja (Ljudska univerza Krško),
 • Parada učenja (Ljudska univerza Krško),
 • Šolska shema (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano),
 • Rastem s knjigo (Javna agencija za knjigo RS, Ministrstvo za kulturo, MIZŠ),
 • Nacionalni mesec skupnega branja (Bralno društvo Slovenije),
 • Teden pisanja z roko (Društvo Radi pišemo z roko, januar 2023),
 • Noč knjige (Društvo Festival Sanje in Založba Sanje),
 • Naša mala knjižnica (KUD Sodobnost International, vse leto),
 • Igraj se z mano (Center Janeza Levca Ljubljana, maj 2023).

 

PRIREDITVE, DOGODKI

 • Likof (november 2022),
 • Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku, dnevu samostojnosti in enotnosti ter dnevu državnosti.

 

 V okviru pouka bomo izvajali še naslednje dejavnosti:

KAJ
Kolesarski izpit (6. razred)
Plavalni tečaj (4.–6. razred)
Plavalno opismenjevanje (1. –3. razred)
Aktivnosti s pomočjo psa
Razvijanje programov vključevanja učencev posebnega programa v lokalno okolje

 

Udeleževali se bomo tudi drugih dogodkov, za katere prejmemo povabila med šolskim letom in so v skladu z vrednotami in cilji šole.

Dostopnost