Skoči na glavno vsebino

Šolski sklad

Šolski sklad OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško pridobiva sredstva za financiranje dejavnosti, ki se ne financirajo iz javnih sredstev, za financiranje nadstandardnih dejavnosti in opreme ter za pomoč učencem iz socialno manj vzpodbudnih okoli.

Sredstva pridobiva iz prostovoljnih prispevkov pravnih in fizičnih oseb, donacij, zapuščin in iz drugih virov.
Šola spada med upravičence, ki se jim lahko nameni določen odstotek dohodnine.
Glede na veljavno zakonodaj lahko šolskemu skladu Osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja posamezni upravičenec nameni do največ 0,3% dohodnine.
Več o tem si lahko preberete v priloženem dopisu. Na voljo je tudi bližnjica do Zahteve za namenitev dela dohodnine za donacije.

Sedež sklada: Osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja Krško, Cesta 4. julija 33, 8270 Krško

Številka računa: SI56 01100 6000030966

Sklic: 103-92013

Bližnjica: Namenitev dela dohodnine šolskem skladu OŠ dr. M. Rostoharja (DOPIS)

Bližnjica: Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije (OBRAZEC)

Dostopnost