Cesta 4. julija 33, 8270 Krško -- 07 4881 680 -- os.mr-krsko@guest.arnes.si
 

Zaposleni

Vodstvo šole

Ravnateljica: Barbara Smolej Fritz
Pomočnica ravnateljice: Valerija Jazbec

Administrativno in tehnično osebje

Poslovna sekretarka: Verena Lavrenčič
Računovodkinja: Verena Lavrenčič
Kuharica: Nataša Pačnik
Hišnik: Robert Šalamon
Čistilke: Kristina Pinterič, Polona Šoba
Računalnikarka: Razija Kurspahić

Svetovalna služba

Svetovalni delavki: Valerija Jazbec in Estera Žibert

Razredniki

Ime in priimek Razrednik
Vlasta Lekše 1. in 2. razred
Danijela Švajger 3. in 4. razred
Irena Marinč 5. in 9. razred
Nevenka Leskovar 6. razred
Gregor Hotko 7. in 8. razred
Mirjam Grubar PP A
Anja Gantar PP B
Apolonija Resnik PP C
Katja Rajh PP Č
Anja Ganc Povhe PP D
Sabina Žibert PP E
Ida Ravnikar PP F

Ostali pedagoški delavci

Ime in priimek Poučuje
Cvar Romana učiteljica, razredničarka PP G
Fric Miran učitelj
Ganc Povhe Anja učiteljica, razredničarka PP D
Gantar Anja učiteljica, mobilna učiteljica, razredničarka PP B
Grubar Mirjam učiteljica, razredničarka PP A
Habinc Metka knjižničarka, mobilna učiteljica
Hlačar Erman Petra porodniška odsotnost/učiteljica, mobilna učiteljica
Hotko Gregor učitelj, razrednik 7., 8. razred
Hotko Petra 2. učiteljica v 1. razredu, učiteljica OPB
Hribar Jasmina učiteljica, učiteljica OPB
Jazbec Valerija pomočnica ravnateljice, svetovalna delavka
Kamp Petrin Petra učiteljica, mobilna učiteljica
Kocijan Renata mobilna učiteljica, učiteljica
Kožar Tanja porodniška odsotnost/učiteljica
Kurspahić Razija računalnikarka
Lekše Vlasta učiteljica, razredničarka 1. in 2. razreda
Leskovar Nevenka učiteljica, razredničarka 6. razreda
Marinč Irena učiteljica, razredničarka 5. in 9. razreda
Matoš Lucija učiteljica
Mihelin Matej učitelj OPB
Novšak Lucija učiteljica, mobilna učiteljica
Pirc Pavel učitelj
Rajh Katja učiteljica, razredničarka PP Č
Ravnikar Ida učiteljica, razredničarka PP F
Resnik Apolonija učiteljica, delovna terapevtka, razredničarka PP C
Rihter Maša učiteljica
Sakelšek Maja učiteljica
Simončič Veronika učiteljica, mobilna učiteljica
Strniša Tjaša mobilna učiteljica, učiteljica OPB
Šipek Maša učiteljica
Švajger Danijela učiteljica, razredničarka 3. in 4. razreda
Tambolaš Veronika mobilna učiteljica, učiteljica
Tršinar Špela mobilna učiteljica, učiteljica OPB
Vajdetič Tjaša porodniška odsotnost/učiteljica
Vodeb Eva logopedinja, mobilna učiteljica
Zelič Maja mobilna učiteljica, učiteljica OPB
Žagar Ana učiteljica
Žibert Estera mobilna učiteljica, svetovalna delavka
Žibert Sabina učiteljica, razredničarka PP E

Varuhi/varuhinje in spremljevalci gibalno oviranih otrok

Dirnbek Marjan Mihelin Matej Kotar Mateja
Kostrevc Karmen Stopar Vlasta Krošl Lidija
Kranjc Mirjam Šiško Ana Pirc Simon
Leban Klemen Vasič Irena Školnik Zagoričnik Nicki (javna dela)

.