Skoči na glavno vsebino

Spoštovani učenci, starši in skrbniki!

Novo šolsko leto je pred nami in verjamem, da ga vsi nestrpno pričakujemo. Vsako leto je nov začetek in priložnost za nova spoznanja in izkušnje. Nekateri učenci se boste morda naučili brati, drugi pisati, tretji boste v prihajajočem letu postali bolj spretni pri raznih praktičnih opravilih, nekateri boste uspeli bolj zbrano poslušati … Prav vsak napredek vsakega izmed vas je pomemben in dragocen, kajti v vsakem posamezniku se skriva nekaj posebnega, kar skušamo in bomo skušali prepoznati in spodbujati. Seveda skupaj z vami, spoštovani starši in skrbniki.

Dobro sodelovanje z vsemi, ki oblikujete naš šolski prostor – s starši in skrbniki, ustanoviteljico – občino Krško in ostalimi občinami, iz katerih prihajajo naši učenci, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, osnovnimi šolami in vrtci v občini, s številnimi posamezniki, organizacijami in društvi v lokalnem okolju – je ključno za uspešno delovanje šole, ki se meri izključno z vidika koristi učenca. Dobro sodelovanje prinaša v  šolski prostor  mir in varnost, ki jo učitelji in učenci potrebujejo za osredotočeno delo. Samo takšno delo pa pušča za sabo sledi in daje rezultate.

Pred vami je publikacija, v kateri najdete vse pomembne informacije o organizaciji in dejavnostih šole v  šolskem letu 2017/2018. Nekaj stvari že poznate, kot vsako leto pa smo tudi letos dodali nekaj novosti.

Veliko pozornosti bomo v letošnjem letu posvetili spoznavanju različnih kultur in tradicij, kar je tudi tema letošnjega vzgojnega načrta.

Pomembna skrb bo še vedno namenjena telesnemu in duševnemu zdravju učencev, pri čemer se bomo povezovali z različnimi strokovnjaki in institucijami. Velik poudarek bo na zdravi prehrani, zato smo se tudi letos prijavili za izvajanje Šolske sheme, ki bo nadomestila sedanji Shemo šolskega sadja in zelenjave, ter Shemo šolskega mleka, nadaljevali pa bomo tudi z eko malico enkrat tedensko.

Skupaj z lokalnimi okoljem bomo soustvarjali priložnosti za vključevanje naših učencev in pridobivanje različnih izkušenj, ki jim bodo lahko v pomoč pri vključevanju v okolje in nekoč v karseda samostojno življenje. Sodelovali bomo na različni prireditvah, se udeleževali revij in tekmovanj. Nadaljevali bomo z zelo dobro izkušnjo  praktičnega usposabljanja starejših učencev posebnega programa v okviru predmeta delovna vzgoja  v nekaterih institucijah v našem okolju. Nadaljujemo tudi sodelovanje z društvom Tačke pomagačke, na novo pa bomo vzpostavili sodelovanje z Inštitutom za glasbeno terapijo. To je samo nekaj poudarkov iz bogatih vsebin, ki smo jih med poletjem pripravili za naše učence.

Vsem želim naklonjeno šolsko leto 2017/2018.

dr. Barbara Smolej Fritz, ravnateljica

Dostopnost